International Students Will Represent Damien All Across the U.S.

Congratulations to the Damien High School Class of 2019 International Program students. Good luck on your future educational endeavors!

 

Lap “Larry” Do, Cal Poly Pomona

Zekai “Ryan” Feng

Shikai “Jack” Gong, UC Santa Cruz

Tsunlung “Ken” Huang, Pennsylvania State University

Peize “Peter” Li, Rochester Institute of Technology, NY

Zongzhang “Lambert” Li, UC Davis

Yuxuan “Allan” Li, UC Santa Cruz

Yangchen “Brandon” Liao, University of Oregon

Hongju “Archer” Ouyang, UC Davis

Bryan Sun, Rutgers University, New Jersey

Haonan “Tyler” Wang

Kailiang “Kai”Wang, The Ohio State University

Shuran Wang, Union College, NY

Yifeng “Kotoi” Wu, UC Santa Barbara

Guang “Von” Yang, University of Massachusetts

Jiyuan “Conan” Ye, University of Connecticut

Bohan “Simba” Zhao, The Ohio State University

Hanqing “Power” Zhou

Jingyao “Mike” Zhou, UC Santa Barbara

Yuxin “Ryan” Zhu, UC Santa Cruz